събота, 6 февруари 2010 г.

Част втора : Отношенията между хората

Ще започна с един цитат на Раймон Арон използван в труда му "Демократизация и тоталитаризъм", който той използва като описание на националсоциализма , а именно "Човек ще сбърка, ако се се опитва да прилича на хищник - прекалено добре успява."

Тази му мисъл според мен се отнася за човекът като цяло.Веднага се дистанцирам от политически и идеологически видове строй.Това е същността на човека и всеки ден го наблюдаваме , когато общуваме с други хора.

Според мен не съществува понятието "лицемер" и "маска", както го наричат много хора.Това е чистата животинска черта на човека да се опитва да променя заобикалящата го реалност по свое усмотрение.Да, свидетели сме и на много хора , при които това качество е сведено до минимум, но нека погледнем реално на нещата - това помага ли им ? Не , те са определени от модерното общество, като много емоционални и нестабилни хора, защото се афектират често от заобикалящия ги свят.За това трябва да отбележим, че хищникът в човека далеч не е нещо негативно, а точно обратното.